Onderhoudmodus

Voor informatie over trainingen,
het cursusprogramma of het
bestellen van AED's of elektroden plakkers willen wij u
vriendelijk verzoeken om contact
op te nemen met:

Email: info@pallastrainingen.nl

PAUL VLEK 0614454452

Nessersluis 25
3646 AD Amstelveen

Postadres:
Postbus 8015
1180 LA Amstelveen